ก้าวแรกของเราสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เราได้กำหนดพันธกิจในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไปสู่การท่องเที่ยวสมัยใหม่ที่ยั่งยืน แม้การเดินทางของเราเพิ่งเริ่มต้น แต่เราขอให้คำมั่นว่าจะสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้เกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่เรากำลังลงมือทำ ได้แก่

การเสนอทางเลือกที่ใส่ใจโลกมากขึ้น

คุณแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากเที่ยวบินต่างๆ ขณะนี้หากคุณค้นหา คุณจะพบป้าย 'Greener choices' (ทางเลือกที่ใส่ใจโลกมากขึ้น) ซึ่งเน้นไปที่เที่ยวบินซึ่งปล่อยก๊าซ CO2 น้อยลง ในปีที่ผ่านมา นักเดินทางมากกว่า 10 ล้านคนได้เลือกเดินทางโดยเที่ยวบินซึ่งปล่อยก๊าซ CO2 ต่ำ

เดินทางด้วยสติและจิตสำนึกที่ดี

การรวมตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ทราวาลิสต์ได้แก่กลุ่มผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก เช่น Trip.com Group, TripAdvisor, Booking.com และ Visa โดยการนำของดยุกแห่งซัสเซกซ์ เรามารวมตัวกันเนื่องจากต่างก็หลงใหลในการเดินทาง และมีความเชื่อว่าจะสามารถเป็นแรงผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นได้อย่างแท้จริง

ด้วยความร่วมมือกันของกลุ่มทราวาลิสต์ เราจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงอนาคตที่สดใสของสถานที่ท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นทั่วทุกมุมโลกสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป ตั้งแต่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปจนถึงการลดปัญหาแรงกดดันซึ่งมีต่อแหล่งท่องเที่ยวที่แออัด รวมถึงมองหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการเดินทาง

เราทราบดีว่าเรามีส่วนรับผิดชอบต่อโลกใบนี้และส่วนรวม ซึ่งเราทุกคนก็สามารถเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทราวาลิสต์

ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราปฏิบัติ

แม้ว่าเราจะเป็นบริษัทระดับโลกที่มีสำนักงานทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย แต่เราเลือกที่จะทำงานด้วยการประชุมผ่านวิดีโอเพื่อลดการบินไปติดต่องานให้เหลือน้อยที่สุด

เมื่อเราจำเป็นต้องบินไปติดต่องาน เราก็เลือกที่จะจำกัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดด้วยการร่วมมือกับ SkyNRG ซึ่งถือเป็นผู้นำในตลาดระดับโลกด้านเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuels: SAF) โดยช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลงได้มากถึง 75%

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานเชื้อเพลิงที่ยั่งยืน